Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2019

lucidumintervallum

November 03 2019

lucidumintervallum
Play fullscreen

Feel Something
Violet Evergreen
https://www.youtube.com/watch?v=NAKuEDLmHe4

Reposted byanimePstryk
Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
lucidumintervallum
7792 69c2 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viaanime anime
lucidumintervallum
6296 1f69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
lucidumintervallum
lucidumintervallum
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lucidumintervallum
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
lucidumintervallum
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
lucidumintervallum
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viascorpix scorpix
lucidumintervallum
Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje i nie daj mu odejść. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viascorpix scorpix
lucidumintervallum
9357 416e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lucidumintervallum
Play fullscreen

Feel Something
Violet Evergreen
https://www.youtube.com/watch?v=NAKuEDLmHe4

Reposted byanimePstryk
lucidumintervallum
7792 69c2 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viaanime anime
lucidumintervallum
6296 1f69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
lucidumintervallum
lucidumintervallum
6625 8eaa 500
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lucidumintervallum
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
lucidumintervallum
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
lucidumintervallum
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viascorpix scorpix
lucidumintervallum
Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje i nie daj mu odejść. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...