Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

lucidumintervallum
4608 f948
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin

March 06 2019

lucidumintervallum
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix
Sponsored post
feedback2020-admin

March 05 2019

lucidumintervallum
lucidumintervallum
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viamole-w-filizance mole-w-filizance
lucidumintervallum
6800 4fad 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMsChocolate MsChocolate
lucidumintervallum
lucidumintervallum
8093 dd06 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum
7809 6dd5 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum
8734 0917 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
lucidumintervallum
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum
lucidumintervallum
7173 bbe2 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum
lucidumintervallum
4053 4ac5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
lucidumintervallum
8638 8cb6 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix

February 23 2019

1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
lucidumintervallum
0485 20db 500
lucidumintervallum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...