Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

lucidumintervallum
3186 0954
Reposted fromsolovely solovely viaSkydelan Skydelan
lucidumintervallum
5201 642a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viastrzepy strzepy
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
lucidumintervallum
9768 c613 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
lucidumintervallum
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate
lucidumintervallum
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate
lucidumintervallum
4881 1b48
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
9763 53b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
0605 4b35 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
7972 e12a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaawita awita

November 04 2018

lucidumintervallum

Dean running his fingers through his hair

lucidumintervallum

November 02 2018

lucidumintervallum
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viaeternia eternia
lucidumintervallum
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
lucidumintervallum
6872 f44e
J. A.
Reposted frombrokenhabit94 brokenhabit94 viabanshe banshe
lucidumintervallum
3765 a17e
Reposted fromhighlmittel highlmittel viabanshe banshe
4050 753b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...