Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

3488 2e8c 500
lucidumintervallum
9901 f3d5 500
Reposted fromrubinek rubinek viawarkocz warkocz
Sponsored post
feedback2020-admin
lucidumintervallum
9051 b77d
Reposted fromursa-major ursa-major viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
7610 153b 500
Reposted fromSsomething Ssomething viastrzepy strzepy

November 01 2018

lucidumintervallum
5319 a987
Reposted fromkarahippie karahippie
lucidumintervallum
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viazoi zoi
lucidumintervallum
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viamole-w-filizance mole-w-filizance

October 31 2018

lucidumintervallum
2638 bf0a
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
Będę o Ciebie walczyć!!
— Daj mi spróbować
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viabanshe banshe
lucidumintervallum
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viabanshe banshe
lucidumintervallum

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viabanshe banshe
lucidumintervallum
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viabanshe banshe
lucidumintervallum
5410 ee35 500
Reposted fromhagis hagis viabanshe banshe
lucidumintervallum
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaeternia eternia
lucidumintervallum
6263 ebfc
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viafotofob fotofob
lucidumintervallum
6534 904f 500
lucidumintervallum
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viastrzepy strzepy
lucidumintervallum
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
lucidumintervallum
4975 578c
Reposted fromdarkanes darkanes viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...