Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

lucidumintervallum
Od słowa do słowa umówiliśmy się na randkę, potem kolejną i kolejną. Czekałam na moment, kiedy czar pryśnie. Nigdy nie byłam z mężczyzną dłużej niż sześć miesięcy, ale tym razem rozczarowanie nie nadeszło. Zaczęły się za to szczere rozmowy, odsłanianie kart, jedna za drugą, jakbym patrzyła na Księżyc w nowiu, który powoli przechodzi w pełnię. Wszystko otoczone aurą niepewności. Umierałam z przerażenia, że on czegoś nie zaakceptuje, ale cierpliwie czekał i przyjmował wszystko. Bliskość. Pierwszy raz w życiu poczułam, że mogę być z mężczyzną blisko. Znał moją przeszłość, wiedział, dlaczego jestem spragniona akceptacji, miłości, i dawał mi to wszystko z nawiązką.
— Alicja Sinicka - "Winna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 21 2019

lucidumintervallum
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viairmelin irmelin
lucidumintervallum
8815 4220 500
Surprised it isn’t called the “FUCK YOU” Tree.
Reposted fromsober sober viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
9596 1394 500
Reposted fromUlanaXY UlanaXY viawarkocz warkocz
7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.
— Maciej Frączyk - Zeznania Niekrytego Krytyka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
lucidumintervallum
a boat into the unknown
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
1290 1d44 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
1124 de83 500
Reposted fromsavatage savatage viawarkocz warkocz

February 16 2019

lucidumintervallum
lucidumintervallum
7478 19ec 500
Perpendicular lines.
Reposted fromlevune levune viarudosci rudosci

February 10 2019

lucidumintervallum
6253 e12b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
lucidumintervallum
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
lucidumintervallum
Obawiam się, że jedyne miejsce do którego pasuję na tym świecie - to Twoje dłonie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
lucidumintervallum
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl