Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

6840 4762 500

vincisomething:

doctorsdemons:

whitedarryl:

asatira:

elfgrove:

mmemento:

leaper182:

bead-bead:

the-writers-ramblings:

i cant even make it past the table of contents im laughing too hard

WHAT IS THIS BOOK!?!

It’s called “Zeus Grants Stupid Wishes: A No-Bullshit Guide to World Mythology”
By Cory O’Brien, and it looks highly entertaining. :D

Gilgamesh: THE ULTIMATE BROMANCE

Give it here, now.

Sweet Fluffy Gods why is there not an audiobook version?

I need to find this book.

The first time Iv’e wanted to read something since Metro 2033.

guy

guys…look what we did :D

I want this book

lucidumintervallum
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagainaxing gainaxing
6942 a7f3 500

super–gifs:

THIS MAKES ME SO HAPPY

lucidumintervallum
4816 faf0 500
lucidumintervallum
1195 0756
lucidumintervallum
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viamole-w-filizance mole-w-filizance
6748 68f9 500

ghostlywatcher:

“Starry Night.” Belchite, Spain.

lucidumintervallum
lucidumintervallum
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
lucidumintervallum
7461 2c7e 500
stpam
Reposted fromuoun uoun viamglistyporanek mglistyporanek
lucidumintervallum
lucidumintervallum
9126 566d 500
Mammatus clouds over "Tolstoy's House" St. Petersburg, Russia
lucidumintervallum
7756 5989 500
Reposted fromkyte kyte vialost-in-space lost-in-space

July 10 2017

lucidumintervallum
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaeternia eternia
lucidumintervallum
Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi, co się dzieje na świecie. Innymi słowy, odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój.
— Paul Auster - Sunset Park
Reposted fromMissMurder MissMurder viaeternia eternia
2176 8f45 500
Reposted fromfrixsky frixsky viaeternia eternia
lucidumintervallum
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaeternia eternia
lucidumintervallum
Reposted fromPoranny Poranny viaeternia eternia
lucidumintervallum
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viaeternia eternia
8697 c2cf
Reposted fromwestwood westwood viaeternia eternia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl