Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

2320 18d0 500

lo-sublime-y-bizarro:

Oravský Zámok, Slovakia.

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabanshe banshe
lucidumintervallum
2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viabanshe banshe
lucidumintervallum
1019 f66e 500
Reposted fromkyte kyte viascorpix scorpix
lucidumintervallum
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix
6086 211a
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viascorpix scorpix
lucidumintervallum
lucidumintervallum
8488 8bbb

The Cat From Outer Space (1978)

August 20 2017

lucidumintervallum
lucidumintervallum
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
lucidumintervallum
2535 20e9 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawarkocz warkocz
lucidumintervallum
15 sytuacji, które zrozumie każdy kto uwielbia czytać książki


1. Podczas czytania książek uczysz się wielu mądrych słów, których nie rozumieją inni.
http://filing.pl/wp-content/uploads/2014/07/filing_images_7f53edd6b336.gif

2. Ktoś, kto nie czyta książek nie rozumie Twoich odniesień


3. Kiedy bohater, którego uwielbiasz umiera, Ty umierasz razem z nim


4. Kiedy Twoja ulubiona książka nie ma kolejnej części czujesz się tak, jakby jutra nie było


5. Kiedy oglądasz ekranizacje książki i żaden bohater nie jest taki jak sobie go wyobrażałeś, czujesz się oszukany


6. Kiedy zaglądasz na ostatnią stronę przed przeczytaniem książki i okazuję się, że ostatnie zdanie jest spoilerem


7. Kiedy ktoś Cię pyta co takiego fajnego jest w czytaniu książek, znasz mnóstwo powodów


8. W każdej bibliotece i księgarni czujesz się jak w raju


9. Współczujesz swojemu koledze, który będzie czytał tę samą książkę co Ty, w której są bardzo traumatyczne zdarzenia


10. Nikt nie rozumie dlaczego tak bardzo przeżywasz losy bohaterów


11. Gdy ktoś zakłóca Twój spokój podczas czytania


12. Kiedy kończysz czytać książkę i orientujesz się, że zostało już zbyt mało stron żeby wszystko potoczyło się tak jakbyś tego chciał
image

13. Kiedy dowiadujesz się, że chłopak którego lubisz czyta książki
http://asset-0.soup.io/asset/9149/4765_0d2e.gif

14. Uważasz, że ludzie, którzy nienawidzą czytać są jacyś dziwni


15. Tak samo jak Ci, którzy twierdzą, że filmy są o wiele lepsze
lucidumintervallum
4543 ccdb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
6364 25b1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
4040 fe13
Reposted fromDavyJones DavyJones viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
4203 1265 500
Reposted fromzciach zciach viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
2573 2ba7
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viawarkocz warkocz
0644 3600
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl