Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

lucidumintervallum
lucidumintervallum
1695 0ef0 500
lucidumintervallum
3637 df8f
Reposted fromfoods foods viaxannabelle xannabelle
lucidumintervallum
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viaxannabelle xannabelle
lucidumintervallum
0953 8fc8
lucidumintervallum
lucidumintervallum
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viafotofob fotofob
lucidumintervallum
4115 824a
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafotofob fotofob
lucidumintervallum
lucidumintervallum
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viacoffeebitch coffeebitch
9164 cd72 500
Reposted fromstephiknee stephiknee viacoffeebitch coffeebitch
lucidumintervallum
Reposted frommeem meem viacoffeebitch coffeebitch

April 22 2017

lucidumintervallum
5322 0ef8 500
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viamuviell muviell

April 18 2017

2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viawetryagain wetryagain
lucidumintervallum
     Jestem w moim własnym mieszkanku, przez duże okno wpadają promienie słońca. Włączam playlistę R&B, w większości z lat 90. Przygotowuję sobie śniadanie, jednocześnie nucąc i tańcząc do muzyki. Stoję w samych majtkach i za dużej koszulce.
Nie mam zmartwień i jestem szczęśliwa sama ze sobą, a największym problemem jaki mam jest: co założyć na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi.
— marzenie
Reposted fromvacannes vacannes viameovv meovv
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaeternaljourney eternaljourney
lucidumintervallum
Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku
— Trze'a było
lucidumintervallum
lucidumintervallum
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno vianelabai nelabai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl